Poskytujeme:

 • psychodiagnostické vyšetrenia psychických funkcií, kognitívnych deficitov, rysov osobnosti a psychopatológie
 • individuálnu psychoterapiu úzkostných stavov, depresií, stresom podmienených a somatoformných porúch, porúch osobnosti
 • preventívnu psychodiagnostiku
 • podpornú terapiu pri riešení závažných životných situácií
 • manželskú a párovú psychoterapiu
 • podporné psychologické vedenie pri klientoch so závažným duševným ochorením
 • nácvik relaxačných techník, komunikačných zručností
 • psychologické poradenstvo pre deti, dospievajúcich a ich rodičov
 • psychologické poradenstvo pre dospelých a ich partnerov v krízových a náročných životných situáciách
 • psychologické vyšetrenia k zhodnoteniu psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane podľa §3 vyhlášky č. 229/2011 Z.z.
 • psychologické vedenie ľudí so sklonom k závislosti a so syndrómom závislosti od psychoaktívnych látok

Zmluvný partner:

 • VšZP
 • Dôvera
 • Union

jan grossmannPhDr. Ján Grossmann

V roku 2008 ukončil štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v odbore psychológia. V roku 2009 získal titul „doktor filozofie“ – v odbore psychológia. V roku 2013 získal špecializáciu v odbore klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V roku 2017 získal certifikát certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia na Slovenskom Inštitúte pre vzdelávanie v psychoterapii.

olga gajdulovaMgr. Oľga Gajdulová

V r. 2013 absolvovala Mgr. štúdium v odbore psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od r. 2015 je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciálnej analýze (pod vedením SLEA, Česká republika). V r. 2020 - 2021 absolvovala v Prahe vzdelávací program Psychoterapeutická práce s traumatem (pod vedením SLEA, Česká republika).