Vzhľadom na kritickú situáciu kvôli pandémii COVID-19 oznamujeme pacientom, že výmenné lístky na vyšetrenia v odborných ambulanciách momentálne nie sú potrebné.