SINGJOINT - Gél s lekárskym hyaluronátom sodným intraartikulárny - 1% roztok, 20mg/2.0ml/1ks

Uvádzacia akcia do konca roka - 17 eur vrátane aplikácie a konzultácie s lekárom

Odporúčajú sa tri až štyri podania k efektívnemu výsledku

SingJoint® je číry gél, ktorý sa získava rozpustením hyaluronátu sodného alebo kyseliny hyalurónovej (ďalej len „HA”) vo fyziologickom roztoku purfurovanom fosfátom, ktorý je naplnený v injekčnej striekačke. SingJoint® je určený na jednorázovú intraartikulárnu injekciu. Produkt je unikátny typ lineárneho makromolekulárneho mukopolysacharidu, ktorý tvorí opakujúce sa disacharidové jednotky glukurónovej kyseliny a N-acetylglukozamínu. Chemický vzorec je (C14H21NO11)n. Dodáva sa v koncentrácii HA 20 mg/ml.

SingJoint® nemá živočíšny pôvod, má výhody vysokej viskoelasticity, dobrej lubrikácie, dobrej biokompatibility a pri jeho používaní dochádza k fyzickej zmene. Je to polymér používaný v zdravotníctve, extrahovaný a rafinovaný špičkovými technickými a bioinžinierskymi technológiami zo streptokokových fermentačných metabolitov. Je sterilný a neobsahuje pyrogenicitu, alergie, genetickú toxicitu a nedráždi ani pokožku. Kvôli fermentačnej produkcii HA produkt nepredstavuje pri extrakcii živočíšnych tkanív alebo orgánov žiadne riziko, že bude nosičom vírusu a diseminovaným médiom. Tento produkt sa môže používať ako ortopedický prostriedok na zlepšenie funkcie kĺbov. Keď sa používa vo forme injekcií do kĺbových dutín, vďaka svojim makromolekulárnym vlastnostiam a dobrej viskoelasticite stimuluje synovium na produkciu vysoko molekulárneho hyaluronátu sodného, ​​čo pomáha pri uvoľňovaní bolesti kĺbov, zvýšení mobility, znížení synovitídy a spomalení progresie ochorenia. 

SingJoint je indikovaný na liečbu symptómov osteoartritídy kolena. Nahradením a doplnením patologickej synoviálnej tekutiny v osteoartritických kĺboch znižuje bolesť a zlepšuje funkciu kĺbov.

gel bolesti klbovZloženie:

účinná látka: hyaluronát sodný 20mg/ml
ďalšie zložky: dihydrogenfosforečnan a hydrogénfosforečnan sodný, voda pre injekčné preparáty (q.s.)

Ako pôsobí?

Osteoartróza je progresívne chronické degeneratívne ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodzovaniu kĺbnej chrupky, a tým k jej progresívnej strate v kĺboch. V priebehu degenerácie dochádza k tvorbe kostných výrastkov, subchondrálnej sklerotickej kosti a cýst a k zmene zloženia synoviálnej (vnútrokĺbnej) tekutiny. V konečnom dôsledku je kvôli obmedzeniu rozsahu pohybu v kĺbe a hlavne bolesti zhoršená mobilita pacienta. Preto je dôležité hľadať účinné možnosti neoperačnej liečby.

Celkové negatívne dopady na zdravotný stav pacienta pri artróze váhonosných kĺbov vyplývajú zo zníženej pohyblivosti pre bolesť, v dôsledku čoho často dochádza k nárastu telesnej hmotnosti, ešte väčšiemu preťaženiu kĺbu a rýchlejšej degenerácii. Sekundárne v dôsledku zníženej pohyblivosti a obezity dochádza k zhoršeniu kardiovaskulárnych a metabolických ochorení (diabetes mellitus). Postihnutý pacient je často práceneschopný, neskôr invalidizovaný. Polymorbídni pacienti majú v porovnaní s ostatnou populáciou vyššiu mortalitu.

Klinický obraz charakterizujú bolesti postihnutého kĺbu. Tieto bolesti sa stupňujú pri záťaži, zmierňujú v pokoji, v neskorších štádiách môže mať pacient aj nočné bolesti, čo sú bolesti po záťaži z uplynulého dňa. Pri vyšetrení nachádzame zhrubnuté kontúry kĺbu, opuch a náplň v kĺbe, praskanie pri pasívnom pohybe, nestabilitu, deformitu a obmedzený rozsah pohybu. Definitívnu diagnózu potvrdí röntgenová snímka kĺbu. Pre stanovenie diagnózy je však dôležitá prítomnosť bolesti počas väčšiny dní za posledný mesiac (klinické hľadisko), nielen nález röntgenovej snímke.

Pod viskosuplementáciou rozumieme vnútrokĺbne podávanie kyseliny hyalurónovej (HA). Kyselina hyalurónová, ktorá je produkovaná synoviálnymi bunkami typu A, tvorí hlavnú zložku vnútrokĺbnej tekutiny. Tvorí tiež asi 2 μm hrubú vrstvu na povrchu chrupavky. HA má unikátne viskoelastické vlastnosti. V pokoji sú reťazce HA spletené „do klbka” a pri náhlom náraze (napr. doskoku) sa neroz-pletú, táto elasticita má nárazy tlmiaci efekt. Pri pomalom pohybe, ako je napríklad chôdza, sa reťazce HA „rozpletú“ a pôsobia ako viskózny lubrikant. Molekulová hmotnosť synoviálnej tekutiny v zdravom kĺbe je okolo 6 000 kDa. V osteoartrotickom kĺbe je synoviálna tekutina zriedená zápalovým exsudátom a jej molekulová hmotnosť klesá na cca 1 900 kDa.

Cieľom viskosuplementácie je obnoviť v kĺbe vnútrokĺbnu tekutinu s normálnymi vlastnosťami. Mechanizmus účinku je dvojaký – fyzikálny viskoelastický účinok, pre ktorý je väčšina prípravkov klasifikovaných ako zdravotná pomôcka, a biochemický účinok. HA má protizápalový účinok, v kĺbe tlmí degradačné enzýmy (metaloproteinázy), tlmí bolesť, vychytáva voľné radikály a stimuluje tvorbu vlastnej kyseliny hyalurónovej. Takto priaznivé pôsobenie pretrváva dlho po odbúraní samotného viskosuplementu z kĺbu.

gel bolesti klbov signjoint

Podľa typu prípravku sa do veľkého kĺbu (napr. koleno) aplikuje buď 3x2ml v týždňových intervaloch (väčšina preparátov), alebo 1x6ml. Do menších kĺbov (rameno, členok) sa podávajú 1–3 2ml injekcie, do drobných kĺbov (kĺby ruky a nohy) 0,5–1ml.

Samotná technika aplikácie je aseptická, miesto vstupu závisí od preferencie lekára. Dôležité je viskosuplement podať priamo do kĺbu, V prípade prítomnosti náplne kĺbu sa najprv aplikuje injekcia kortikosteroidu, po potlačení zápalu v priebehu niekoľkých týždňov viskosuplement.

Opakované podanie viskosuplementu sa odporúča o pol roka (dokázaný účinok 26 týždňov).



Indikácie

Symptomatická osteoartróza veľkých aj malých kĺbov, ak je doterajšia liečba nedostatočná, chondropatia. Najlepšie dokumentovaný účinok zo všetkých kĺbov je pri podávaní do osteoartrotického kolena. Ideálny je pacient so stupňom artrózy II. a III., u ktorého je liečba protizápalovými liekmi (napríklad diclofenac) neúčinná. Ďalšou skupinou sú pacienti, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu podstúpiť artroplastiku.

Kontraindikácie

Kontraindikáciou je infekcia v mieste vpichu, rovnako ako pri každej inej intraartikulárnej injekcii.
Nežiaduce účinky: Nežiaduce účinky sú veľmi zriedkavé. Výskyt infekcie kĺbu je rovnaký ako pri iných intraartikulárnych injekciách. Lokálna reakcia nastáva predovšetkým pri paraartikulárnej aplikácii. Pomerne zriedkavé sú opuch, náplň v kĺbe, bolesť, zateplenie kĺbu a začervenanie.

Efektivita

Viskosuplementácia sa začala používať už v roku 1987. Počas tejto doby prebehlo veľa klinických štúdií hodnotiacich jej účinnosť. Po aplikácii viskosuplementu dochádza k úľave od bolesti, ktorá trvá dlhšie ako pri intraartikulárnom podávaní kortikosteroidov a k lepšej pohyblivosti kĺbu. Po aplikácii HA bola dokázaná znížená konzumácia NSA až do jedného roku. Všeobecne je účinok pri nižšom stupni artrózy bez výraznej deformity kĺbu dlhší.

Viskosuplementácia znižovaním mechanickej záťaže a zmenou štruktúry kĺbu spomaľuje progresiu artrózy. Sila účinku závisí od viskoelasticity prípravku a jeho molekulovej hmotnosti. Viskosuplementáciu je vhodné podávať aj po artroskopickej laváži (zvyčajne 2 týždne po artroskopii), kedy urýchli zotavovanie pacienta a obnovu normálnej vnútrokĺbnej tekutiny.

Záver

Viskosuplementácia sa stala pevnou súčasťou liečby pacientov s osteoartrózou Jej aplikácia je vhodná hlavne pri symptomatickej artróze II. a III. stupňa, keď je liečba protizápalovými liekmi už nepostačujúca, resp. dlhodobá liečba nimi nežiaduca. Efektívne znižuje bolesť postihnutého kĺbu, zlepšuje pohyblivosť, spomaľuje progresiu artrózy a odďaľuje potrebu implantácie endoprotézy kĺbu. Priaznivý účinok môže pretrvávať až do jedného roka.

singjoint liecba bolest klbov