Prosím, napíšte Vaše meno.
Prosím, napíšte Vaše telefónne číslo.
Prosím, napíšte Váš e-mail.
Invalid Input
Prosím, napíšte o čo máte záujem.
Invalid Input

Prevádzkovateľ spoločnosť MEDMEDICAL KLINIK a.s., so sídlom Oščadnica 236, 02301, Slovenská republika, IČO: 50 314 581, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:
osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho kontaktného formulára „Rezervujte si vyšetrenie“

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom nášho formulára, budú použité výhradne na účely, na ktoré boli určené:
údaje z kontaktného formulára „Rezervujte si vyšetrenie …“ výhradne len pre potreby spätného kontaktovania sa s vami ohľadom Vašich otázok

Práva dotknutej osoby
Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.