Cievna chirurgia sa zaoberá diagnostikou a chirurgickou liečbou vrodených aj získaných chorôb a poranení cievneho systému vo všetkých, v súčasnosti dosiahnuteľných častiach ľudského tela (s výnimkou vnútrolebečného priestoru, srdca a torakálnej aorty)

Poskytujeme nasledovné výkony:

 • vyšetrenie, diagnostika a nechirurgická liečba ochorení tepien, žíl, vlásočníc a lymfatických ciev
 • využívame moderné ultrasonografické zobrazovacie techniky
 • prevencia vzniku srdcovo-cievnych komplikácií, zápalov žíl a trombóz, včasné odhalenie a liečba problémov cievneho systému pacienta                   
 • liečba trombóz venózneho systému 
 • pooperačná starostlivosť o pacientov s cievnymi diagnózami
 • dispenzár - aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravia, vrátane jej vyšetrenia a liečby
 • diagnostické a liečebné riešenie vredov predkolenia
 • diagnostické a liečebné riešenie cievneho systému horných končatín, dolných končatín, krčných tepien
 • diagnostika malformácií tepnového a žilného systému

Zmluvný partner:

 • VšZP
 • Union