Cievna chirurgia sa zaoberá diagnostikou a chirurgickou liečbou vrodených aj získaných chorôb a poranení cievneho systému vo všetkých, v súčasnosti dosiahnuteľných častiach ľudského tela (s výnimkou vnútrolebečného priestoru, srdca a torakálnej aorty)

Poskytujeme nasledovné výkony:

  • vyšetrenie, diagnostika a nechirurgická liečba ochorení tepien, žíl, vlásočníc a lymfatických ciev
  • využívame moderné ultrasonografické zobrazovacie techniky
  • prevencia vzniku srdcovo-cievnych komplikácií, zápalov žíl a trombóz, včasné odhalenie a liečba problémov cievneho systému pacienta                   
  • liečba trombóz venózneho systému 
  • pooperačná starostlivosť o pacientov s cievnymi diagnózami
  • dispenzár - aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravia, vrátane jej vyšetrenia a liečby
  • diagnostické a liečebné riešenie vredov predkolenia
  • diagnostické a liečebné riešenie cievneho systému horných končatín, dolných končatín, krčných tepien
  • diagnostika malformácií tepnového a žilného systému
tomas-suranMUDr. Tomáš Suran

V roku 2013 ukončil štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Pracoval ako lekár v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku na klinike cievnej chirurgie. V roku 2020 získal odbornú spôsobilosť v špecializačnom odbore cievna chirurgia na Slovenskej zdravotníckej univerzite V Bratislave.