Na skiagrafickom pracovisku vykonávame široký rozsah skiagrafických vyšetrení.

Druhy výkonov:

  • RTG lebky, chrbtice, rebier, skeletu horných a dolných končatín a panvy
  • RTG hrudníka u deti a u dospelých
  • RTG prínosových dutín
  • RTG pyramíd (spánkové kosti)
  • RTG temporomandibulárne skĺbenie
  • natívne snímky brucha v stoji a v ľahu
  • panoramatické snímky zubov

amir ghaediMUDr. Amir Ghaedi

V roku 2003 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po skončení štúdia pracoval ako lekár - rádiológ v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. Je to atestovaný a odborný lekár s dlhoročnou praxou. Má skúsenosti s popisovaním snímkov z RTG a CT vyšetrení (mozog, krk, hrudník, brucho, malá panva, skelet, traumy, cievy), s ultrazvukovým vyšetrovaním orgánov, ciev, mäkkých častí a prsníkov, ďalej s angiografickými vyšetreniami a so skiaskopickými vyšetreniami.

vladimir malikVladimír Malík - rádiologický technik