pdfCharta práv pacientov v Slovenskej republike

pdfEurópska charta práv pacientov


Zvukové nahrávky

Práva pacientov - nahrávka v slovenskom jazyku

Práva pacientov - nahrávka v anglickom jazyku