Neurologická ambulancia sa špecializuje na neurologické ochorenia a vykonáva diagnosticko-terapeutickú starostlivosť pre širokú škálu neurologických ochorení podľa koncepcie odboru neurológia.

Ambulancia vykonáva:

  • konzultačnú činnosť
  • vertebrologickú poradňu
  • diagnostiku a liečbu cerebrovaskulárnych ochorení, záchvatových ochorení, bolestí hlavy vrátane migrén, závratových stavov a nervovosvalových ochorení
  • elektromyografické vyšetrenie (EMG), ktoré sa využíva v diagnostike tetánie, poškodenia periférneho nervového systému pri syndróme karpálneho kanála, pri poškodení nervových koreňov a pri polyneuropatii

V rámci našej ambulancie ordinujeme aj infúznu terapiu s možnosťou podania na našom stacionári a taktiež realizujeme obstreky bolestivých bodov. K dispozícií je aj podporná terapia vitamínom C.

Zmluvný partner:

  • VŠZP
  • Dôvera
  • Union
monika turcanova koprusakovaMUDr. Monika Turčanová Koprušáková PhD.

V roku 2005 ukončila štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Od septembra 2005 pracuje ako lekár na Neurologickej klinike JLF UK a UNM v Martine. V roku 2009 získala akademický titul PhD. v odbore normálna a patologická fyziológia na JLF UK v Martine. V roku 2012 získala špecializáciu v odbore neurológia. Od roku 2014 pracuje ako odborný asistent na Neurologickej klinike JLF UK, kde sa podieľa na výučbe slovenských a zahraničných študentov. Pracuje ako lekár-špecialista v Neuromuskulárnej ambulancii JLF UK a UNM v Martine, kde sa venuje diagnostike zriedkavých autoimunitne podmienených a neurodegeneratívnych neuromuskulárnych ochorení vrátane realizácie pomocných elektrofyziologických metód (EMG, TMS).