Chirurgická ambulancia a ambulancia úrazovej chirurgie poskytuje akútnu zdravotnícku starostlivosť pri úrazoch a chirurgických ochoreniach pre deti aj dospelých, ktoré nevyžadujú starostlivosť na lôžkovom oddelení.

Chirurgická ambulancia:

 • konzultácie, diagnostika a liečba chirurgických ochorení, výkony v lokálnej anestézii
 • odstraňovanie kožných znamienok, lipómov, aterómov
 • ošetrovanie zarastajúcich nechtov
 • ošetrovanie chronických rán, ulcus cruris, dekubity, diabetická noha...
 • korekcia jaziev
 • malé plastické operácie, krytie malých defektov po strate kože

Ambulancia úrazovej chirurgie:

 • vyšetrenia, diagnostika úrazov a konzultačná činnosť poúrazových stavov
 • ošetrovanie rán (tržných, tržno-zmliaždených, rezných, sečných...) v lokálnej anestézii
 • odstraňovanie cudzích telies (úlomky kovov, skla...)
 • konzervatívna liečba zlomenín a doliečovanie pacientov po operačnom riešení zlomenín
 • viskosuplementačná liečba (kyselina hyalurónová) a liečba kortikoidmi pri chronických ochoreniach kĺbov
 • odstraňovanie drobného osteosyntetického materiálu v lokálnej anestézii
 • posudková činnosť- hodnotenia bolestného a sťaženia spoločného uplatnenia podľa zákona 437/2004 Z.z. + vypisovanie tlačív pre komerčné poisťovne
 • vystavovanie návrhov na kúpeľnú liečbu po úrazoch
 • liečba vlastnou krvnou plazmou – SANAKIN
 • aplikovanie SINGJOINT

Liečba vlastnou krvnou plazmou – SANAKIN

Novinka v liečbe bolestivých kĺbov, chrbtice, poúrazových a pooperačných stavov - pacientovi sa odoberá 10 ml vlastnej krvi, ktorá sa vstrekne do špeciálnej skúmavky, táto obsahuje inertný materiál, sklenené guličky, ktoré imitujú poškodené tkanivo a provokujú odobratú krv k tvorbe protizápalových látok. Následne sa krv inkubuje pri 37°C - 3 hodiny. Po tomto čase sa odstredí, čím sa získa čistá plazma a do poškodeného miesta sa táto plazma aplikuje.

Aplikovanie SINGJOINT

Intraartikulárny číry gél, ktorý sa získava rozpustením hyaluronátu sodného alebo kyseliny hyalurónovej (ďalej len „HA”) vo fyziologickom roztoku purfurovanom fosfátom, ktorý je naplnený v injekčnej striekačke, je určený na jednorázovú intraartikulárnu injekciu.

Zmluvný partner:

 • VšZP
 • Dôvera
 • Union
vzorMUDr. Metod Čáder

V roku 1999 ukončil štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Následne hneď v roku 1999 nastúpil na oddelenie úrazovej chirurgie v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. V roku 2002 získal atestáciu v odbore chirurgia prvého stupňa a v roku 2007 špecializačnú atestáciu v odbore úrazová chirurgia. Od roku 2008 pracuje aj ako znalec v oblasti zdravotníctva a farmácie v odbore úrazovej chirurgie. Od roku 2018 do 2020 zastával funkciu zástupcu primára na oddelení Úrazovej chirurgii v KNsP v Čadci.

vzorsestra Katarína Mikulová