Chirurgická ambulancia a ambulancia úrazovej chirurgie poskytuje akútnu zdravotnícku starostlivosť pri úrazoch a chirurgických ochoreniach pre deti aj dospelých, ktoré nevyžadujú starostlivosť na lôžkovom oddelení.

Chirurgická ambulancia:

 • konzultácie, diagnostika a liečba chirurgických ochorení, výkony v lokálnej anestézii
 • odstraňovanie kožných znamienok, lipómov, aterómov
 • ošetrovanie zarastajúcich nechtov
 • ošetrovanie chronických rán, ulcus cruris, dekubity, diabetická noha...
 • korekcia jaziev
 • malé plastické operácie, krytie malých defektov po strate kože

Ambulancia úrazovej chirurgie:

 • vyšetrenia, diagnostika úrazov a konzultačná činnosť poúrazových stavov
 • ošetrovanie rán (tržných, tržno-zmliaždených, rezných, sečných...) v lokálnej anestézii
 • odstraňovanie cudzích telies (úlomky kovov, skla...)
 • konzervatívna liečba zlomenín a doliečovanie pacientov po operačnom riešení zlomenín
 • viskosuplementačná liečba (kyselina hyalurónová) a liečba kortikoidmi pri chronických ochoreniach kĺbov
 • odstraňovanie drobného osteosyntetického materiálu v lokálnej anestézii
 • posudková činnosť- hodnotenia bolestného a sťaženia spoločného uplatnenia podľa zákona 437/2004 Z.z. + vypisovanie tlačív pre komerčné poisťovne
 • vystavovanie návrhov na kúpeľnú liečbu po úrazoch
 • liečba vlastnou krvnou plazmou – SANAKIN
 • aplikovanie SINGJOINT

Liečba vlastnou krvnou plazmou – SANAKIN

Novinka v liečbe bolestivých kĺbov, chrbtice, poúrazových a pooperačných stavov - pacientovi sa odoberá 10 ml vlastnej krvi, ktorá sa vstrekne do špeciálnej skúmavky, táto obsahuje inertný materiál, sklenené guličky, ktoré imitujú poškodené tkanivo a provokujú odobratú krv k tvorbe protizápalových látok. Následne sa krv inkubuje pri 37°C - 3 hodiny. Po tomto čase sa odstredí, čím sa získa čistá plazma a do poškodeného miesta sa táto plazma aplikuje.

Aplikovanie SINGJOINT

Intraartikulárny číry gél, ktorý sa získava rozpustením hyaluronátu sodného alebo kyseliny hyalurónovej (ďalej len „HA”) vo fyziologickom roztoku purfurovanom fosfátom, ktorý je naplnený v injekčnej striekačke, je určený na jednorázovú intraartikulárnu injekciu.

Zmluvný partner:

 • VšZP
 • Dôvera
 • Union
oleksander-bodnar
MUDr. Oleksander Bodnar

V roku 2000 ukončil štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Užhorodskej národnej univerzity. Pracoval ako lekár na Ukrajine kde absolvoval aj atestáciu z odboru chirurgie. Od roku 2009 pôsobí ako lekár na Slovensku. Začínal na Myjave, neskôr na FNsP Žilina, kde získal špecializáciu v odbore úrazová chirurgia. Od roku 2018 doteraz pôsobí ako traumatológ a zároveň primár urgentného príjmu v nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici.

miroslav louda
MUDr. Miroslav Louda

V roku 2009 ukončil štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po ukončení štúdia začal pracovať ako lekár na ortopedicko - traumatologickej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine. V roku 2021 získal špecializáciu v odbore úrazová chirurgia - traumatológia. V súčasnosti pôsobí ako lekár - traumatológ v Univerzitnej nemocnici Martin.

vzorsestra Katarína Mikulová