Chirurgická ambulancia a ambulancia úrazovej chirurgie poskytuje akútnu zdravotnícku starostlivosť pri úrazoch a chirurgických ochoreniach pre deti aj dospelých, ktoré nevyžadujú starostlivosť na lôžkovom oddelení.

Chirurgická ambulancia:

 • konzultácie, diagnostika a liečba chirurgických ochorení, výkony v lokálnej anestézii
 • odstraňovanie kožných znamienok, lipómov, aterómov
 • ošetrovanie zarastajúcich nechtov
 • ošetrovanie chronických rán, ulcus cruris, dekubity, diabetická noha...
 • korekcia jaziev
 • malé plastické operácie, krytie malých defektov po strate kože

Ambulancia úrazovej chirurgie:

 • vyšetrenia, diagnostika úrazov a konzultačná činnosť poúrazových stavov
 • ošetrovanie rán (tržných, tržno-zmliaždených, rezných, sečných...) v lokálnej anestézii
 • odstraňovanie cudzích telies (úlomky kovov, skla...)
 • konzervatívna liečba zlomenín a doliečovanie pacientov po operačnom riešení zlomenín
 • viskosuplementačná liečba (kyselina hyalurónová) a liečba kortikoidmi pri chronických ochoreniach kĺbov
 • odstraňovanie drobného osteosyntetického materiálu v lokálnej anestézii
 • posudková činnosť- hodnotenia bolestného a sťaženia spoločného uplatnenia podľa zákona 437/2004 Z.z. + vypisovanie tlačív pre komerčné poisťovne
 • vystavovanie návrhov na kúpeľnú liečbu po úrazoch

Zmluvný partner:

 • VšZP (od 21.07.2021)
 • Dôvera
 • Union
vzorMUDr. Metod Čáder

V roku 1999 ukončil štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Následne hneď v roku 1999 nastúpil na oddelenie úrazovej chirurgie v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. V roku 2002 získal atestáciu v odbore chirurgia prvého stupňa a v roku 2007 špecializačnú atestáciu v odbore úrazová chirurgia. Od roku 2008 pracuje aj ako znalec v oblasti zdravotníctva a farmácie v odbore úrazovej chirurgie. Od roku 2018 do 2020 zastával funkciu zástupcu primára na oddelení Úrazovej chirurgii v KNsP v Čadci.

vzorsestra Katarína Mikulová