Interná ambulancia poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s ochorením vnútorných orgánov a je významnou súčasťou v systéme poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti.

Druhy výkonov:

  • komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu ochorení vnútorných orgánov
  • preventívne vyšetrenia s odberom biologického materiálu a vyhodnotením výsledkov vyšetrenia
  • interné vyšetrenia za účelom indikácii medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení, dispenzárnu starostlivosť
  • 12 zvodové EKG s popisom
  • kompletné predoperačné interné vyšetrenia
  • EKG a TK Holter monitoring
  • poskytuje ambulantnú infúznu liečbu formou stacionára, podanie i.m. a s.c. liečby

Zmluvný partner:

  • VšZP
  • Dôvera
  • Union
vzorlekár Oleksandr Olashyn

V roku 2008 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Užhorodskej národnej univerzity. V roku 2010 absolvoval špecializáciu z vnútorného lekárstva na Fakulte postgraduálneho vzdelávania Užhorodskej národnej univerzity s praxou v Užhorodskej mestskej nemocnici. Do roku 2012 pôsobil ako ašpirant v Zakarpatskom krajskom kardiologickom dispenzári. Od roku 2012 pôsobil ako internista na Internom oddelení KNsP v Čadci. V roku 2018 absolvoval na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine špecializačnú skúšku v odbore vnútorné lekárstvo.

vzorsestra Veronika Kopačková