Interná ambulancia poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s ochorením vnútorných orgánov a je významnou súčasťou v systéme poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti.

Druhy výkonov:

 • komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu ochorení vnútorných orgánov
 • preventívne vyšetrenia s odberom biologického materiálu a vyhodnotením výsledkov vyšetrenia
 • interné vyšetrenia za účelom indikácii medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení, dispenzárnu starostlivosť
 • 12 zvodové EKG s popisom
 • kompletné predoperačné interné vyšetrenia
 • EKG a TK Holter monitoring
 • poskytuje ambulantnú infúznu liečbu formou stacionára, podanie i.m. a s.c. liečby
 • vyšetrenie pacientov s ochorením COVID-19
 • starostlivosť o pacientov s komplikáciami po ochorení COVID-19

Zmluvný partner:

 • VšZP
 • Dôvera
 • Union
vzorlekár Oleksandr Olashyn

V roku 2008 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Užhorodskej národnej univerzity. V roku 2010 absolvoval špecializáciu z vnútorného lekárstva na Fakulte postgraduálneho vzdelávania Užhorodskej národnej univerzity s praxou v Užhorodskej mestskej nemocnici. Do roku 2012 pôsobil ako ašpirant v Zakarpatskom krajskom kardiologickom dispenzári. Od roku 2012 pôsobil ako internista na Internom oddelení KNsP v Čadci. V roku 2018 absolvoval na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine špecializačnú skúšku v odbore vnútorné lekárstvo.

vzorsestra Veronika Kopačková