Slúži na podávanie infúznej liečby, vitamínu C, odobratie krvných testov a protilátok na COVID-19

kristina kobolkovaMUDr. Kristína Kobolková

V roku 2010 ukončila štúdium na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V tom istom roku po ukončení štúdia nastúpila na neurologické oddelenie v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. V roku 2019 získala atestáciu v odbore neurológia. Po ukončení atestácie pracovala na neurologickej príjmovej ambulancií a všeobecnej neurologickej ambulancií v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci do konca roku 2020.

oleksandr olashynlekár Oleksandr Olashyn

V roku 2008 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Užhorodskej národnej univerzity. V roku 2010 absolvoval špecializáciu z vnútorného lekárstva na Fakulte postgraduálneho vzdelávania Užhorodskej národnej univerzity s praxou v Užhorodskej mestskej nemocnici. Do roku 2012 pôsobil ako ašpirant v Zakarpatskom krajskom kardiologickom dispenzári. Od roku 2012 pôsobil ako internista na Internom oddelení KNsP v Čadci. V roku 2018 absolvoval na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine špecializačnú skúšku v odbore vnútorné lekárstvo.

nikola buchovasestra Mgr. Nikola Buchová