Slúži na podávanie infúznej liečby, vitamínu C, odobratie krvných testov a protilátok na COVID-19

Slúži na podávanie:

oleksandr olashynlekár Oleksandr Olashyn

V roku 2008 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Užhorodskej národnej univerzity. V roku 2010 absolvoval špecializáciu z vnútorného lekárstva na Fakulte postgraduálneho vzdelávania Užhorodskej národnej univerzity s praxou v Užhorodskej mestskej nemocnici. Do roku 2012 pôsobil ako ašpirant v Zakarpatskom krajskom kardiologickom dispenzári. Od roku 2012 pôsobil ako internista na Internom oddelení KNsP v Čadci. V roku 2018 absolvoval na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine špecializačnú skúšku v odbore vnútorné lekárstvo.

laura chupacovaMUDr. Monika Turčanová Koprušáková PhD.

V roku 2005 ukončila štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Od septembra 2005 pracuje ako lekár na Neurologickej klinike JLF UK a UNM v Martine. V roku 2009 získala akademický titul PhD. v odbore normálna a patologická fyziológia na JLF UK v Martine. V roku 2012 získala špecializáciu v odbore neurológia. Od roku 2014 pracuje ako odborný asistent na Neurologickej klinike JLF UK, kde sa podieľa na výučbe slovenských a zahraničných študentov. Pracuje ako lekár-špecialista v Neuromuskulárnej ambulancii JLF UK a UNM v Martine, kde sa venuje diagnostike zriedkavých autoimunitne podmienených a neurodegeneratívnych neuromuskulárnych ochorení vrátane realizácie pomocných elektrofyziologických metód (EMG, TMS).