V ambulancii FBLR na základe anamnézy a následnej diagnostiky indikujeme základnú a špecializovanú komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s ochoreniami pohybového systému, nervového systému, s internými ochoreniami, pacientom po ortopedických, neurochirurgických, traumatologických, kardiochirurgických operáciách.

Zmluvný partner:

  • VšZP
  • Dôvera
  • Union
jan kozakMUDr. Ján Kožák

V roku 1974 vyštudoval všeobecné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. V roku 1979 získal špecializáciu prvého stupňa v odbore ortopédia a v roku 1985 špecializáciu v odbore ortopédia druhého stupňa. V roku 1999 získal špecializáciu v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Dlhé roky pracoval ako lekár – ortopéd v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. 

abdulla_al_hakim
MUDr. Abdulla Al Hakim, MHA

V roku 2009 ukončil štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Získal skúsenosti v Nemecku dva roky po ukončení štúdia. Má takmer desať rokov skúseností v odbore Fyziatria, balneólogia a liečebná rehabilitácia. Skúma využitie biomechaniky v rehabilitácii, ktorej štúdie už aj publikoval. Je členom Európskej asociácie pre fyzikálnu a rehabilitačnú medicínu. V roku 2020 získal špecializáciu v odbore Fyziatria, balneólogia a liečebná rehabilitácia s obhajobou atestačnej práce s názvom Využitie dynamizujúcich pomôcok v dennej praxi na Slovenskej zdravotnej univerzite v Bratislave. Na Jesseniovej lekárskej fakulte spolupracuje na výskume s cieľom vytvoriť nové pooperačné rehabilitačné metodiky. Je odborne certifikovaný na Manuálnu, Manipulačnú a Komplexnú rehabilitačnú terapiu pre dospelých a deti – pred a pooperačné chronické bolesti pri neurologických a ortopedických diagnózach. Venuje sa medzinárodným najnovším trendom v odbore rehabilitácie.

katarina mikulovasestra Katarína Mikulová