Ortopédia je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktoré sa zaoberajú prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového aparátu všetkých vekových skupín obyvateľstva.

Poskytuje možnosti konzervatívnej, medikamentóznej a rehabilitačnej liečby ako i operačné liečebné postupy. Jej náplňou je diagnostika, liečba, dispenzarizácia pacienta s ortopedickým ochorením, konziliárna a posudková činnosť, spolupráca so zdravotnými zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia.

V našej ortopedickej ambulancii poskytujeme:

  • konzultácie, diagnostiku a liečbu ortopedických ochorení - (napr. vrodené alebo získané poruchy a poškodenia pohybového aparátu, skoliózy a deformácie chrbtice, vertebrogénne bolestivé syndrómy, degeneratívne ochorenia /artrózy/ periférnych kĺbov a axiálneho skeletu, osteoporóza a metabolické ochorenia skeletu, nádory pohybovej sústavy)
  • viskosuplementačná liečba /kyselina hyalurónová/
  • liečba kortikoidmi pri chronických ochoreniach
  • posudková činnosť – vyšetrenia pre sociálne účely - ZŤP , opatrovateľská starostlivosť, invalidný dôchodok  
  • vystavovanie návrhov na kúpeľnú liečbu
  • indikácia k operačnej liečbe (endoprotézy periférnych kĺbov a axiálneho aparátu)

Zmluvný partner:

  • VšZP
  • Dôvera
  • Union
jan kozakMUDr. Ján Kožák

V roku 1974 vyštudoval všeobecné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. V roku 1979 získal špecializáciu prvého stupňa v odbore ortopédia a v roku 1985 špecializáciu v odbore ortopédia druhého stupňa. V roku 1999 získal špecializáciu v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Dlhé roky pracoval ako lekár – ortopéd v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. 

katarina mikulova
 sestra Bc. Katarína Mikulová
peter veres
MUDr. Peter Vereš - pediatrický ortopéd/ortopéd

V roku 2008 ukončil štúdium na lekárskej fakulte univerzity Palackého v Olomouci. Takmer s 15 roč. praxou v odbore pediatrická ortopédia/ortopédia ako aj úrazová chirurgia v rámci urgentného príjmu. Od roku 2008 až doteraz pracuje ako lekár na oddelení pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie FNsP Žilina, ktorej predmetom je komplexná zdravotná starostlivosť na pohybovom aparáte ortopedicky chorých detí, so zameraním najmä na operačnú liečbu širokého spektra diagnóz od vrodených deformít až po zložité operačné výkony na chrbtici. Má niekoľkoročné skúsenosti aj v rámci športovej medicíny/traumatológie, keď pracoval ako lekár futbalistov MŠK Žilina. Atestáciu v odbore ortopédia absolvoval v roku 2018 s obhajobou atestačnej práce, ktorej témou bolo využitie rastúcich systémov v operačnej liečbe early onset skolióz u detí. V súčasnosti je v príprave v ďalšom špecializačnom odbore ortopedická protetika.

katarina mikulovasestra Nikoleta Škorníková