Ortopédia je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktoré sa zaoberajú prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového aparátu všetkých vekových skupín obyvateľstva.

Poskytuje možnosti konzervatívnej, medikamentóznej a rehabilitačnej liečby ako i operačné liečebné postupy. Jej náplňou je diagnostika, liečba, dispenzarizácia pacienta s ortopedickým ochorením, konziliárna a posudková činnosť, spolupráca so zdravotnými zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia.

V našej ortopedickej ambulancii poskytujeme:

  • konzultácie, diagnostiku a liečbu ortopedických ochorení - (napr. vrodené alebo získané poruchy a poškodenia pohybového aparátu, skoliózy a deformácie chrbtice, vertebrogénne bolestivé syndrómy, degeneratívne ochorenia /artrózy/ periférnych kĺbov a axiálneho skeletu, osteoporóza a metabolické ochorenia skeletu, nádory pohybovej sústavy)
  • viskosuplementačná liečba /kyselina hyalurónová/
  • liečba kortikoidmi pri chronických ochoreniach
  • posudková činnosť – vyšetrenia pre sociálne účely - ZŤP , opatrovateľská starostlivosť, invalidný dôchodok  
  • vystavovanie návrhov na kúpeľnú liečbu
  • indikácia k operačnej liečbe (endoprotézy periférnych kĺbov a axiálneho aparátu)

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

V ambulancii FBLR na základe anamnézy a následnej diagnostiky indikujeme základnú a špecializovanú komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s ochoreniami pohybového systému, nervového systému, s internými ochoreniami, pacientom po ortopedických, neurochirurgických, traumatologických, kardiochirurgických operáciách.

Zmluvný partner:

  • VšZP
  • Dôvera
  • Union
jan kozakMUDr. Ján Kožák

 

vzorsestra