Náplňou práce ambulancie je poskytovanie komplexného vyšetrenia pri prevzatí dospelého pacienta do zdravotnej starostlivosti s vyhotovením zdravotného záznamu. Má multidisciplinárny charakter a integruje poznatky z jednotlivých medicínskych odborov.

Poskytujeme:

  • základné a komplexné vyšetrenia pacienta v ambulancii
  • základnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku chorobných stavov jednotlivých systémov na základe anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a pomocných vyšetrení vrátane metodiky, pomôcok, prístrojov
  • indikácia konziliárnych vyšetrení a hospitalizácie
  • indikácie laboratórnych, zobrazovacích, funkčných a ďalších pomocných vyšetrení
  • princípy komplexnej farmakoterapie, diétoterapie, psychoterapie pacienta a úprava životosprávy
  • indikácie, kontraindikácie a interpretácie vykonaných vyšetrení v ambulancii

Zmluvný partner:

  • VšZP
  • Dôvera
  • Union
irena kozakovaMUDr. Irena Kožáková

 

vzorsestra