Náplňou práce ambulancie je poskytovanie komplexného vyšetrenia pri prevzatí dospelého pacienta do zdravotnej starostlivosti s vyhotovením zdravotného záznamu. Má multidisciplinárny charakter a integruje poznatky z jednotlivých medicínskych odborov.

Poskytujeme:

  • základné a komplexné vyšetrenia pacienta v ambulancii
  • základnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku chorobných stavov jednotlivých systémov na základe anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a pomocných vyšetrení vrátane metodiky, pomôcok, prístrojov
  • indikácia konziliárnych vyšetrení a hospitalizácie
  • indikácie laboratórnych, zobrazovacích, funkčných a ďalších pomocných vyšetrení
  • princípy komplexnej farmakoterapie, diétoterapie, psychoterapie pacienta a úprava životosprávy
  • indikácie, kontraindikácie a interpretácie vykonaných vyšetrení v ambulancii

Zmluvný partner:

  • VšZP
  • Dôvera
  • Union
irena kozakovaMUDr. Irena Kožáková

V roku 1975 vyštudovala všeobecné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. V roku 1979 získala špecializáciu v odbore vnútorné lekárstvo prvého stupňa. V roku 1982 získala špecializáciu v odbore všeobecné lekárstvo prvého stupňa a v roku 1983 špecializáciu v odbore všeobecného lekárstva druhého stupňa. Od roku 1999 do 2018 pracovala ako organizátor LSPP pre deti, dorast a dospelých, kde doteraz pôsobí ako službukonajúci lekár. Dlhé roky pracovala v okrese Čadca ako všeobecný lekár pre dospelých. 

andrii karpevic
lekár Andrii Karpevych

V roku 2006 vyštudoval odbor všeobecné lekárstvo na Ternopilskej univerzite v Ukrajine. Od roku 2006 do roku 2014 pracoval ako všeobecný lekár v nemocnici Gorohiv Ukrajina. Od roku 2015 až doteraz pracuje ako lekár rýchlej lekárskej pomoci a všeobecný lekár.

 
lenka hustavovasestra Lenka Húšťavová