Novinkou v našej klinike je používanie systému Mckenzie diagnostickej metódy na diagnostiku a liečbu bolestí chrbta a končatín založenom na vedeckých dôkazoch. Na otázky o tejto metóde odpovedá Mgr. Alena Rihalová, Cert.MDT – fyzioterapeutka certifikovaná v McKenzie diagnostickej metóde Mechanickej Diagnostike a Terapii, ktorej sa venuje už 6 rokov.

Čo je McKenzie metóda?

McKenzie diagnostická metóda (Mechanickej Diagnostiky a Terapie) je medzinárodne uznávaný systém diagnostiky a liečby bolestí chrbta a končatín založený na vedeckých dôkazoch. Je celosvetovo považovaná za jednu z najspoľahlivejších metód diagnostiky a liečby ochorení pohybového aparátu. Skladá sa z vyšetrenia a liečebného protokolu, ktorý je vhodný aplikovať v ktoromkoľvek štádiu ochorenia, či už akútnom, subakútnom alebo chronickom.

Vyšetrenie dokáže presne a spoľahlivo kategorizovať pacientov a na základe ich aktuálneho stavu určiť adekvátnu liečbu vhodnú práve pre ich aktuálny zdravotný stav. Na základe presnej klasifikácie dokážeme spoľahlivo odlíšiť bolesť, ktorá nesúvisí s pohybovým aparátom, je tzv. nemechanickej povahy, v tomto prípade odosielame pacienta na vyšetrenie k inému špecialistovi.

 

Pre koho je táto metóda vhodná?

Diagnostická metóda je vhodná pre všetkých ľudí, ktorých trápia ťažkosti s pohybovým aparátom, predovšetkým s chrbticou, ale aj bolesťami kĺbov horných a dolných končatín.


Ako táto diagnostika a samotná terapia prebieha?

Najskôr na základe podrobne odobratej anamnézy zisťujeme napr. typ a charakter bolesti, trvanie, činnosti pri ktorých je pacient funkčne obmedzený, mechanickú záťaž, ktorou prechádza pacient počas dňa pri vykonávaní bežných denných a pracovných činností, kontraindikácie objektívneho vyšetrenia atď. Následne prebieha proces testovania pomocou opakovaných pohybov a pozícií. Pokiaľ nájdeme pohyb alebo polohu, ktorá poskytuje okamžitú úľavu, odchádza od nás pacient s inštruktážou ako si dokáže uľaviť od bolesti sám a predísť jej.


Koľkokrát je potrebné absolvovať túto metódu?

Diagnózu stanovíme maximálne do 5 návštev. Liečba je vždy individuálna, pričom dôraz kladieme na splnenie pacientových potrieb a očakávaní. Pacient je aktívne zapojený do procesu terapie a na základe presnej inštruktáže si dokáže pomôcť sám, čo zvyšuje jeho motiváciu a spokojnosť. Neraz pocíti pacient úľavu už pri prvej návšteve.


V akom čase ste dostupní na klinike v Oščadnici?

  • Cvičenia sa realizujú v pondelok a vo štvrtok od 15:30 do 20:00.
  • Pacienti sa môžu objednať cez Call Centrum Medmedical Klinik na t.č. 041/5092 112, 041/5092 113, 0949 000 113.

 

Viac sa dozviete v rozhovore >>