Od októbra otvárame pre našich pacientov lekáreň priamo v našej klinike. Tešíme sa na Vás.