4.11.2021 sme oslávili prvé výročie otvorenia našej kliniky, ktorú sme zasvätili sv. Karolovi Boromejskému. Na otázky nám odpovedali Mgr. Ľubomíra Mitková, PhDr. Jarmila Hrabovská a MUDr. Metod Čáder.

Ako by ste zhodnotili prvý rok vašej kliniky?

Veľmi pozitívne - počas uplynulého roka sa nám podarilo dať úspešne do prevádzky viacero odborných ambulancií: urologickú, neurologickú, neurochirurgickú, chirurgickú a ambulanciu úrazovej chirurgie, ortopedickú, gynekologickú, internú, sonografickú, rtg pracovisko, ambulanciu klinickej psychológie, ambulanciu všeobecného lekára, rehabilitačné pracovisko a ambulanciu FBLR. Taktiež máme zriadené mobilné odberové miesto na COVID-19. Nedávno sme pripravovali priestory na prevádzkovanie lekárne.

Kedy plánujete otvorenie lekárne?

Práve pri dnešnej príležitosti nášho výročia sa oficiálne zahájilo otvorenie lekárne Medmedical Pharmacy, ktorá bude pacientom k dispozícii v pracovných dňoch od 07:30 do 16:00 hodiny.

Prečítajte si celý rozhovor >>