Na otázky odpovedá Mgr. Alena Rihalová, Cert.MDT – fyzioterapeutka certifikovaná v McKenzie diagnostickej metóde Mechanickej Diagnostike a Terapii, ktorej sa venuje už 6 rokov.

Čo je McKenzie metóda?

Mckenzie diagnostická metóda (Mechanickej Diagnostiky a Terapie) je medzinárodne uznávaný systém diagnostiky a liečby bolestí chrbta a končatín založený na vedeckých dôkazoch. Je celosvetovo považovaná za jednu z najspoľahlivejších metód diagnostiky a liečby ochorení pohybového aparátu. Skladá sa z vyšetrenia a liečebného protokolu, ktorý je vhodný aplikovať v ktoromkoľvek štádiu ochorenia, či už akútnom, subakútnom alebo chronickom.

Vyšetrenie dokáže presne a spoľahlivo kategorizovať pacientov a na základe ich aktuálneho stavu určiť adekvátnu liečbu vhodnú práve pre ich aktuálny zdravotný stav. Na základe presnej klasifikácie dokážeme spoľahlivo odlíšiť bolesť, ktorá nesúvisí s pohybovým aparátom, je tzv. nemechanickej povahy, v tomto prípade odosielame pacienta na vyšetrenie k inému špecialistovi.Kto môže takúto diagnostiku a terapiu vykonávať?

Vykonávať ju môže fyzioterapeut alebo lekár, najlepšie certifikovaný v McKenzie Mechanickej Diagnostike a terapii.

Prečítajte si celý rozhovor >>