Rozhovor s MUDr. Andriim Karpevychom – všeobecným lekárom pre dospelých v Medmedical Klinik

Pán doktor, aký má význam v medicíne všeobecné lekárstvo ?

Všeobecné lekárstvo je špecializovaným odborom, ktorý tvorí základ zdravotníckeho systému. Je nevyhnutnou súčasťou každého človeka, ktorý si chce zabezpečiť kvalitný život bez zdravotných problémov a ťažkostí. Toto je možné dosiahnuť okrem iného aj využívaním služieb poskytovaných všeobecným lekárom v čo najväčšej možnej miere.

V čom spočíva práca všeobecného lekára?

Činnosť všeobecného lekára pre dospelých spočíva predovšetkým v priamom kontakte s pacientom s cieľom zabezpečiť komplexnú zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na pohlavie, rasu alebo životnú úroveň pacienta. Lekár zabezpečuje podporu zdravia ako aj prevenciu, včasnú a rýchlu diagnostiku, komplexnú liečbu, rehabilitácie a ďalšiu starostlivosť, ktorú vyhodnotí a následne zvolí spôsob liečby zdravotného problému.

irena kozakova m

Andrii lekárm

Prečítajte si celý rozhovor >>