MUDr. Metod Čáder v rozhovore pre server mojekysuce.sk porozprával o komplikáciách, ktoré môžu nastať po prekonaní covidu.

Pán doktor, môžete nám povedať viac o komplikáciách po prekonaní ochorenia COVID-19 alebo o „long covide“?

Syndróm po COVID-19 alebo „dlhý (long) COVID“ je stav po prekonaní infekcie koronavírusu, ktorý môže pretrvávať niekoľko týždňov alebo mesiacov. Zatiaľ jednotná definícia neexistuje. Zdá sa, že dlhodobý Covid-19 („long covid”) je multisystémové ochorenie, ktoré nastupuje po úvodných príznakoch koronavírusovej infekcie.

Charakterizuje ho nešpecifický klinický obraz, dominantnými prejavmi sú extrémna únava a dyspnoe. Symptómy pretrvávajú viac ako 12 týždňov. Medzi ďalšie príznaky dlhodobého Covidu patria: bolesti kĺbov, poruchy kognitívnych funkcií (pamäť, pozornosť, reč), búšenie srdca, závraty, zmätenosť, ťažkosti s dýchaním, kašeľ, bolesti na hrudníku, depresia, úzkosť, hučanie v ušiach, vypadávanie vlasov, bolesti hlavy, zmeny čuchu alebo chuti.

Aké vyšetrenia by ste odporučili pacientom, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú komplikácie?

V odborných ambulanciách našej kliniky ponúkame možnosť komplexného vyšetrenia všetkých orgánových systémov vrátane odberu krvi, vyšetrenie tlaku krvi, EKG a pulzovej frekvencie v pokoji, RTG pľúc, krvné testy na zistenie hladiny protilátok na COVID -19. Ďalej vyšetrenie kognitívnych funkcií, sonografické vyšetrenie vnútorných orgánov, neurologické vyšetrenie.

Prečítajte si celý rozhovor >>